Lời Chúa Mỗi Ngày

Không xứng với Thầy

Đi đi

Phúc thay

Nỗi buồn trở thành niềm vui

Yêu thương nhau như Thầy

Thầy là cây nho (17.5.2017 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

Không ai cướp được chúng

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll