Lời Chúa Mỗi Ngày

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Thứ sáu, ngày 28/06/2019

Thứ Năm Tuần 6 Phục sinh

Thứ Ba Tuần 6 Phục sinh

Thứ Hai Tuần 6 Phục sinh

Yêu thương nhau như Thầy (Thứ Sáu Tuần 5 Phục sinh)

Niềm vui trọn vẹn (Thứ Năm Tuần 5 Phục sinh)

Chúa đó

LÀM CỚ VẤP NGÃ

Ông này là ai?

Để khỏi làm cớ sa ngã

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll