Bổn Mạng Thánh Nữ Monica

Ngày mừng 27/08

Thành lập

Ngày 29/12/2000, cha Gioakim tập họp một số chị em để thành lập Giới Hiền Mẫu. BĐH đầu tiển ra đời gồm có 3 chị Maria Huỳnh Thị Huệ, Maria Lê Thị Thanh Quang, Anna Lê Thị Phước và có 9 chị là thành viên hỗ trợ. Ngày 02/02/2001, Giới Hiền Mẫu được công bố chính thức thành lập. Bên cạnh đó, vì nhận thấy giới có thể đảm nhận việc ca hát trong thánh lễ nên 22/03/2001, cha Gioakim thành lập ca đoàn của giới.

Hoạt đông

Giới đã đệ trình cha Gioakim xin phép thành lập nhóm tự nguyện góp quỹ bác ái để thăm và tặng quà cho những người già neo đơn, người nghèo trong các dịp lễ, tết. Giới đảm trách việc hát lễ và đọc sách trong các thánh lễ Chúa Nhật, thứ 5 và thứ 7, quét dọn nhà thờ 2 lần / tuần…

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm