Bổn mạng : Thánh Martinô

Ngày mừng : 3/11

Ban điều hành giáo họ hiện thời:

  • Trưởng ban: Antôn Lê Văn Thu
  • Phó I: Phaolô Nguyễn Hữu Lang
  • Phó II: Emanuel Nguyễn Chí Trung
  • Thư ký: Giuse Nguyễn Thế Mạnh

Địa giới :

Đông giáp Gx Vô Nhiễm; tây giáp Gx Thái Thiện; nam giáp Gx Lang Minh; bắc giáp 2 Gh là Gioan tông đồ và Anrê Dũng Lạc.
Sau 1975, người dân ở khắp nơi tìm về vùng đất Xuân Hiệp để lập nghiệp đó chính là ấp Bình Minh thuộc 2 xã Xuân Hiệp và Suối cát ngày nay. Trong số đó có một số thuộc Gx Russeykeo và một số ở nơi khác đến, trở thành một cộng đoàn giáo dân được gọi là khu 8 lúc đó khoảng 48 hộ. Năm 1980, được sự chấp thuận của cha cố Gioankim, cộng đoàn khu 8 được chính thức thành lập thành Gh Martinô
Đến 1987, do gđ hai ông Ng Minh Hưng và Nguyễn Thành Công chuyển đi nơi khác nên BĐH nhận thêm ộng Vicente Nguyễn Hữu Minh và ông Simon Nguyễn Mầu , số hộ lúc này tăng thêm đến 100 hộ, chiếm 30% so với những hộ dân lương giáo trong khu vực.    

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm