Bổn mạng : Thánh Gioan Tẩy Giả

Ngày mừng : 24/06

Ban điều hành giáo họ hiện thời:

  • Trưởng ban: Phêrô Nguyễn Văn Vị
  • Phó I: Phaolô Nguyễn Thế Nhân
  • Phó II: Vicente Trương Dũng
  • Thư kí: Đaminh Nguyễn Văn Đức

Địa giới :

Đông giáp Gh Phanxicô; tây giáp Gx Thái Thiện; nam giáp QL 1A; bắc giáp Gx Thọ Lộc. Diện tích khoảng 6km2, cách Gx khoảng 1km

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm