Bổn mạng: Chân Phước Anrê Phú Yên

Ngày mừng: 26/7

Thành lập

Sau khi đưa dân về núi Chứa Chan lập Giáo xứ Ruseykeo, bên cạnh việc dựng ngôi nhà thờ tạm để có nơi tập trung cầu nguyện thì Cha Cố Gioakim Hồ Quang Luật cũng quan tâm đến công việc dạy Giáo lý giúp giáo dân, nhất là giới thiếu nhi sống đức tin. Những ngày đầu thành lập chỉ có khoảng 10 thành viên, gồm có quý Dì thuộc Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang, anh Tùng, anh Lắm, anh Cảnh, anh Dũng, anh Hải, anh Tuyền, chị Thảo….công việc giảng dạy giáo lý lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách do thiếu phòng học , nhân sự và phương tiện giảng dạy. Nhưng với Hồng Ân Thiên Chúa ban, các Giáo lý viên đã duy trì công tác giảng dạy ổn định trong một thời gian dài. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên một vài thành viên đã bỏ lại công tác giảng dạy ở phía sau, để đi làm ăn xa, một vài thành viên thì quay lại công việc nhà nông, nhằm mục đích mưu sinh cho gia đình.

Ổn định và Phát Triển

Năm 2010, Cha GB Ngô Văn Bao được thiên chuyển về làm chánh xứ thì ngoài việc tiếp tục xây dựng ngôi nhà thờ đang dỡ dang cha đã cho thành lập và củng cố ban điều hành của các hội đoàn trong đó có ban giáo lý. Lúc này, công tác giảng dạy Giáo lý từng bước đi vào ổn định và ngày càng phát triển nhờ sự cộng tác của Cha Phó Giuse và cha Phaolô. Đến nay đã có nhiều tổ chức phong phú, đa dạng và đi vào chiều sâu như các lớp bảo huynh, GLV cấp I; tổ chức khai giảng, bế giảng năm học, kiểm tra, thi học kỳ theo lớp, khối, ngày thứ năm đầu tháng Chầu Thánh Thể; tổ chức cho thiếu nhi xưng tội theo tháng, theo mùa phụng vụ; chia sẻ bác ái mùa Chay…

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm