Thánh lễ tạ ơn – chia tay Cha Phó Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy và Cha mới Giuse Nguyễn Quốc Tĩnh về nhiệm sở mới – Giáo xứ Russeykeo

Giờ Thánh Lễ Trực Tuyến

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll