Giáo Xứ

Thứ Năm Tuần Thánh 2016

LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE

Tĩnh tâm Ban Thường Vụ – Quý chức các Giáo họ – Giới Cao Niên – Gia Trưởng – Hiền Mẫu – Hiệp Hội Thương Xót – Chăm sóc Bệnh Nhân – toàn thể giáo dân

HỌP BAN HÀNH GIÁO 06-03-2016

Ảnh đẹp trong tuần

5 Phút Lời Chúa

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll