[Trực tiếp] Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2020 từ Tòa Thánh Vatican với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll