ĐTC Phanxicô: Chúa Giêsu thay luật “ăn miếng trả miếng” bằng luật yêu thương tha thứ

5 Phút Lời Chúa

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll