Campuchia – Vĩnh biệt Đức Cha Ramousse, Vị Giám mục đã lãnh đạo và tái sinh Giáo hội Campuchia

Giờ Thánh Lễ Trực Tuyến

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll