Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 21/03/2017

Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 20/03/2017

Người biến đổi hình dạng

Thứ Ba sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A – Ngày 07/03/2017

Thứ Hai sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A – Ngày 06/03/2017

Thứ Tư Lễ Tro – Ngày 01/03/2017

Thứ Ba sau Chúa Nhật 8 Thường Niên – Ngày 28/02/2017

Thứ Hai Chúa Nhật 8 Thường Niên – Ngày 27/02/2017

Đỉnh của luật: Luật Yêu Thương

Cãi nhau (21.2.2017 – Thứ ba Tuần 7 Thường niên)

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll