Lời Chúa Mỗi Ngày

Thầy là cây nho (17.5.2017 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

Không ai cướp được chúng

Loan báo Tin Mừng

Ngày mai táng Thầy (10.4.2017 – Thứ hai Tuần Thánh)

Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay- Ngày 27/03/2017

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 25/03/2017

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 24/03/2017

Thứ Năm sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 23/03/2017

Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 22/03/2017

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll