Lời Chúa Mỗi Ngày

LÀM CỚ VẤP NGÃ

Ông này là ai?

Để khỏi làm cớ sa ngã

Lòng chúng thì xa Ta

Anh giơ tay ra!

Con yêu dấu của Cha

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ

Đức Phanxicô nghĩ gì về quỷ?

ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll