Lời Chúa Mỗi Ngày

Thi Ca Cầu Nguyện – Chúa Nhật 23 TN Năm C

Thi Ca Cầu Nguyện – Chúa Nhật 22 TN Năm C

Thi Ca Cầu Nguyện – Chúa Nhật 21 TN Năm C

Mở tiệc ăn mừng (27.3.2022 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C)

Tôi sẽ vun xới (20.3.2022 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C)

Chèo ra chỗ nước sâu (06.02.2022 – Chúa Nhật 5 TN, Năm C)

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll