Lời Chúa Mỗi Ngày

Mở tiệc ăn mừng (27.3.2022 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C)

Tôi sẽ vun xới (20.3.2022 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C)

Chèo ra chỗ nước sâu (06.02.2022 – Chúa Nhật 5 TN, Năm C)

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll