Bổn mạng : Thánh Phanxicô Xaviê

Ngày mừng : 3/12

Ban điều hành giáo họ Phanxicô hiện thời:

  • Trưởng ban: Tôma Phạm quốc Nga
  • Phó I: Phaolô Tr ương Văn Lợi
  • Phó II: Phêrô Ng Ngọc Dũng
  • Thư kí: Giuse Lữ Bá Minh

Địa giới :

Đông giáp họ Fatima; Tây giáp họ Gioan Tẩy giả; nam giáp quốc lộ 1A; bắc giáp núi Chứa Chan.

Gíao họ khi mới manh nha được gọi là khu 4. Đến năm 1995 dưới sự hướng dẫn của cha cố GioanKim Hồ Quang Luật, họ phanxicô chính thức được thành lập. Theo thời gian, giáo họ thay đổi về nhiều mặt đến nay đã đi vào ổn định. Trình độ văn hóa trung bình có khoảng 10% là thất học. Nghề nghiệp : 90% làm nông nghiệp. Dân cư tập trung với địa hình không phức tạp nên BĐH sinh hoạt không gặp nhiều khó khan. Anh em BĐH cũng tạo điều khiện giúp đỡ lẫn nhau sống trong tình yêu thương bác ái.
Về mặt đạo đức: phần lớn giáo dân đều rất tốt nhưng còn một số ít giáo dân khô khan và nguội lạnh.

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm