Bổn mạng : Thánh Gioan Tông Đồ

Ngày mừng : 27/12

Ban điều hành giáo họ hiện thời:

  • Trưởng ban: Giuse Phạm Minh Tuấn
  • Phó I: Giacôbê Ng Hữu Bài
  • Phó II: Giuse Trần Ngocj Thạch
  • Thư kí: Giuse Đỗ Văn Lộc

Địa giới :

Đông giáp Gh Anrê; tây giáp Gx Thái Thiện; nam giáp Gh Martinô; bắc giáp Gh Gioan Tẩy Giả
Từ 1970 khi gầy dựng giáo xứ thì sau một thời gian đất lành chim đậu, người dân từ khắp nơi đổ sinh sống, vì thế Cha cố GioanKim thành lập các giáo họ vào năm 1985, đến năm 2006 vì địa bàn giáo họ rộng và đông nên Cha Cố Gioan.B tách thêm Giáo họ Gioan Tẩy Giả.

 

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm