Bổn Mạng Thánh Giuse Thợ

Ngày mừng: 01/05

Thành lập:

Tháng 05/2002, được cha cố Gioakim cho phép, Giới Gia Trưởng thành lập với một nhóm hơn 10 người đại diện. Lúc đầu, nhóm sinh hoạt tự phát, Sau đó, được cha Gioakim cho thành lập ca đoàn nhằm phục vụ các thánh lễ trong giáo xứ và chính thức ra mắt cộng đoàn vào Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm 2002.

Hoạt động

Hoạt động của Giới: cộng tác với giáo xứ trong các việc như lau kiếng, quét mạng nhện các dịp lễ trọng và công tác khi cha sở và giáo xứ cần.

Hoạt động của Ca đoàn: được phân công hát vào các thánh lễ Chúa Nhật, thứ tư, thứ sáu trong tuần. Ngoài ra còn cộng tác với các ca đoàn khác để hát trong các lễ lớn.

Giới và ca đoàn Gia Trưởng luôn luôn cố gắng học hỏi và đón nhận mọi ý kiến xây dựng để ngày càng tốt hơn. 

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm