Giáo Xứ

Thánh lễ Tạ Ơn và khoảnh khắc chia tay cha phó Phanxicô Xavie Nguyễn Hữu Quốc Quân lãnh nhận xứ vụ mới | Giáo xứ Russeykeo 2022

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll