Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc

5 Phút Lời Chúa

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll