ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân làm tân giám mục chính toà Gp. Xuân Lộc

5 Phút Lời Chúa

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll