Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết

5 Phút Lời Chúa

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll