Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, đã qua đời tại Vatican

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll